Инжектиране на пластмаса

  • Plastic injection

    Инжектиране на пластмаса

    P&Q нямат фабрика за впръскване на пластмаса, но също така могат да осигурят ламаринени части според изискванията на клиентите. P&Q пластмасови части за инжектиране, малки до големи размери, главно в осветление и приложение на улични мебели.